Orivaatsuspoliitika

See privaatsuspoliitika on kehtiv alates: 27.11.2013. Viimati uuendatud: 13.06.2014.

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib seda, kuidas Jungle Gym B.V. kasutab ja kaitseb igasugust informatsiooni, mille Jungle Gym B.V. oma veebilehe kaudu kätte saab. Jungle Gym B.V. on pühendunud Teie privaatsuse kaitse tagamisele. Kui me palume Teil endale kindlasisulist informatsiooni anda, mille kaudu on Teid võimalik meie veebilehte külastades ära tunda, siis võite olla kindel selles, et seda kasutatakse ainult selle dokumendiga kooskõlas. Jungle Gym B.V. võib käesolevat poliitikat muuta ja sellisel kujul muudab ka sellel leheküljel olevat informatsiooni. Selleks, et püsida meie poliitikaga kursis, soovitame Teil seda lehekülge regulaarselt külastada.


1. Andmete kogumine

Me võime koguda järgnevaid andmeid:

 • Nimi ja ametikoht.
 • Kontaktinformatsioon, sealhulgas e-posti aadress.
 • Demograafilised andmed nagu Teie postikood, eelistused ja huvid.
 • Muu kliendiuuringute ja/või pakkumiste jaoks oluline informatsioon.
 • 2. Andmekäitlus

  Me vajame neid andmeid selleks, et aru saada Teie vajadustest ja pakkuda Teile parimat võimalikku teenust, kuid eelkõige järgnevatel põhjustel:

 • Ettevõttesisene arvestuse pidamine.
 • Me saame seda informatsiooni kasutada oma toodete ja teenuste arendamiseks.
 • Me võime Teile saata oma uute toodete, eripakkumiste ja muu sarnase informatsiooni kohta perioodiliselt reklamkirju, mis meie arvates võib Teid huvitada.
 • Aeg-ajalt võime me kasutada Teie kohta olemasolevaid andmeid ka selleks, et võtta Teiega ühendust turu-uuringute läbiviimise eesmärgil. Me võtame Teiega ühendust e-kirja, telefoni, faksi või kirja teel. Me võime kasutada Teie andmeid selleks, et kohandada oma lehekülge Teie huvidele sobivaks.
 • 3. Turvalisus ja kaitsemeetmed

  Me oleme pühendunud Teie andmete turvalisuse tagamisele. Selleks, et takistada andmetele lubamatut ligipääsu või nende avalikuks saamist, oleme me paika pannud eesmärgipärase füüsilise, elektroonilise ja juhtimisprotseduuri, mis tagab meie internetist kogutud andmete turvalisuse.

  4. Küpsised

  Küpsis on väike fail, mis küsib Teilt luba selleks, et end Teie arvuti kõvakettale panna. Kui Te nõustute, siis see fail lisatakse arvutisse ja küpsis hakkab aitama veebiliiklust analüüsima või annab Teile teada, kui mõnda kindlat veebilehte külastate. Küpsised võimaldavad veebirakendustel vastata Teile kui indiviidile. Veebirakendus saab oma tegutsemise muuta Teie vajadustele, meeldivustele ja mittemeeldivustele vastavaks, kogudes ja meelde jättes Teie eelistuste alast informatsiooni. Me kasutame veebiliikluse logimise küpsiseid selleks, et tuvastada seda, milliseid lehekülgi kasutatakse. Me kasutame küpsiseid ka siis, kui Teie kasutate poe leidmise rakendust, selleks, et jätta meelde otsitava linna nimi ja esemed, mis olete oma ostukärusse lisanud. See aitab meil analüüsida veebilehel toimuvat liiklust ja arendada oma veebilehte vastavalt oma klientide vajadustele. Me kasutame sellist andmestikku ainult statistilise analüüsi eesmärkidel, seejärel kustutatakse ka andmed. Üldiselt aitavad küpsised meil pakkuda paremat veebiteenust, võimaldades meil jälgida seda, millised leheküljed on kasulikud ja millised mitte. Küpsis annab ligipääsu Teie arvutile ja informatsioonile, mida otsustate meiega jagada. Te võite ise valida, kas soovite küpsise vastu võtta või mitte. Enamik veebibrausereid aktsepteerivad küpsised automaatselt, kuid Teil on võimalik oma brauseri seadeid muuta nii, et Te ei aktsepteeri küpsiseid, mida Te ei soovi saada. See võib siiski takistada Teil veebisaidi kõigi eeliste kasutamist.

  5. Teised veebilehed

  Meie veebileht võib sisaldada linke teistele veebis leiduvatele huvitavatele saitidele. Siiski, kui Te väljute meie lehelt selleks, et neid linke külastada, siis peaksite meeles pidama seda, et meil pole nende veebilehtede üle kontrolli. Seega ei saa me olla vastutavad ka andmete kaitse ja nende privaatsuse eest, kui Te oma andmeid nendele lehtedele edastate, ka saitidele, millel ei pruugi säärast privaatsuspoliitikat olla. Seega peaksite olema ettevaatlikud ja uurima veebilehel rakenduvat privaatsuspoliitikat.

  6. Teie õigused

  Te võite soovi korral piirata meie poolt kogutava isikliku informatsiooni hulka järgnevatel viisidel:

  • Ükskõik millal Teil palutakse veebilehel ankeeti täita, peate Te näitama, et Te ei soovi, et Teie andmeid kasutataks turunduslikel eesmärkidel.
  • Kui Te olete varasemalt nõustunud sellega, et kasutame Teie isiklikke andmeid otseturunduse eesmärkidel, siis võite iga hetk oma meelt muuta ja selle kohta meile teada anda kirja teel või saates e-kiri aadressil: [email protected].

  Me ei müü, jaga ega rendi välja Teie isiklikke andmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui meil on Teie selge luba või kohustab meid selleks seadus. Me võime kasutada Teie isiklikke andmeid selleks, et saata Teile turunduslikku informatsiooni kolmandatelt osapooltelt, mis meie meelest Teie jaoks huvitav olla võib, kuid seda teeme me ainult siis, kui Te meile selleks loa annate. Kui Te soovite, siis võite meie käest küsida oma meie andmebaasis hoiustatavatest andmetest koopiat, saates meile e-kiri ülalmainitud e-posti aadressil.

   

  Copyright © 2005 - 2019 Jungle Gym B.V. All rights reserved.